Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................Dj :..................................
1. Radyomuzda sohbete katýlmak istiyorsanýz kendinize Rumuz almalýsýnýz. 2. Sohbet ederken küfür etmek, argo kelimeler kullanmak, kaba davranmak yasaktýr. 3. Türkçe olmayan rumuzlar Radyomuzda kesinlikle kullanýlmayacaktýr. Radyomuzda, sohbete katýlan her üye seçeceði rumuzun hakaretvari, ýrkçý, provake edici bir içerik taþýmamasýna dikkat etmek zorundadýr. 4. Sohbet esnasýnda Türkçe dýþýnda bir dil kesinlikle kullanýlmayacaktýr. 5. Dini ve Milli deðerler üzerinde tartýþma yaratacak konular üstünde münakaþaya girmek yasaktýr. 6. Site admini yada yetki verilmiþ kiþiler dýþýnda herhangi bir reklam yapýlmasý yasaktýr.
Ulaþamadýðým hayallerimsin sen
Gördüðüm en güzel rüya
Hissettiðim en güzel duygu
Susuzluktan çatladýðým anda
Kana kana içtiðimsin sen
 
Mutluluktan aðladýðým gözyaþý
Zifiri karanlýkta aydýnlatan dolunay
Kabus dolu karanlýktan sonra
Geceyi bitiren seher vaktisin sen
 
Ayrýlýk sonu kavuþulan an
Duyulan her acýda
Hissedilen her sancýdan sonra
Yaþanan en mutlu zamansýn sen
 
Mutluluða doðru sürdüðüm iz
Þimdiye kadar gördüðüm
Senden sonra görmeyeceðim
En güzel yüzsün sen
**RADYO ADINIZ**


Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!